Najteži i najinspirativniji slučajevi donese najviše zadovoljstva na kraju terapije.

Rekonstrukcija centralnog sekutića predstavlja jedan od najtežih zadataka za terapeuta, ali uz pomoć savremenih materijala koje pruža današnja stomatologija i uz odličnu saradnju tima stomatolog-tehničar, rezultat je izuzetno uklopljena veštačka krunica u prirodni niz zuba.

Pacijentkinja je došla sa frakturiranim levim gornjim sekutićem, koji je nadoknađen plombom koja se uz pomoć splinta pridržavala za susedne zube

Pacijent pre

Pacijent pre

Nakon uklanjanja splinta i plombe, preostala je samo trećina krunice gornjeg levog sekutića.

Fraktura kruničnog dela zuba

Krunični deo zuba je nadoknađen fiber-glass nadogradnjom a za rekonstrukciju zuba izabrana cirkonijum bezmetalna keramička krunica. Zbog dubljeg zagrižaja koji pacijentkinja ima, cirkonijum kapica (substruktura) je fasetirana samo sa vestibularne strane, ali to nije umanjilo savršeni estetski rezultata na kraju.

Cirkonijum keramika substruktura

Cirkonijum keramika substruktura

I na kraju, posle divne saradnje, zadovoljan osmeh pacijenta govori više od reči. Puno pozdrava za J.

Pacijent POSLE – cirkonijum keramika

Pacijent POSLE – cirkonijum keramika