O nama

Od samog početka, a tako je i danas, želja nam je da privatnoj stomatološkoj praksi damo jednu novu dimenziju.

Na prvom mestu kvalitetnom i stručnom uslugom kao i posebnom pristupu pacijentima bilo kojeg životnog doba oni bili. Potrudili smo se, da se u našem ambijentu osećate prijatno, da kod nas dolazite bez straha, a da od nas odlazite zadovoljni.

Stomatološka ordinacija dentalpetrović  napravljena je u skladu sa evropskim standardima i opremljena je savremenom  i kvalitetnom opremom iz oblasti stomatološke prakse isključivo nemačkih proizvodjača.

Ordinacija radi svaki radni dan, a usled dinamike života ili hitnih intervencija svojim pacijentima spremni smo da izađemo u susret prema dogovoru kako u ranijim ili kasnijim satnicama tako i vikendom, a na osnovu ukazanog nam poverenja.

Ordinacija poseduje sopstveni parking  tako da možete lakše isplanirati svoje vreme posete.

Gde se nalazimo

Nalazimo se na Zvezdari

Fočanska br. 4, Beograd (Zvezdara), Srbija

Šta radi protetičar

Specijalista stomatološke protetike je stručnjak u jednom određenom području stomatologije.

Specijalizacija iz domena stomatološke protetike podrazumeva dodatne 3 godine usavršavanja nakon sticanja diplome završenih osnovnih studija. Nakon ovakve vrste obuke, specijalista stiče mogućnost da se bavi rekonstrukcijom nedostatka zuba i resorbovanog alveolarnog grebena, rekonstrukcijama estetskog karaktera, kongenitalnim malformacijama, poremećajima viličnog zgloba, protetskim rekonstrukcijama defekata maksilofacijalne regije.

U svetu ne postoji specijalizacija iz oblasti estetska stomatologija, ali specijalisti iz stomatološke protetike, u odnosu na ostale specijalizacije, imaju najviše znanja da bi primenjivali metode i tehnike koje nudi estetska stomatologija.

Specijalista protetike je uvek vođa tima kod obimnih rekonstrukcija i saradnje sa stručnjacima iz drugih oblasti stomatologije. Savremeni pristup implantologiji podrazumeva ugradnju implantata vođenu zahtevima protetike.

Prilikom poboljšanja ili potpune rekonstrukcije osmeha, zahtevajte za sebe stručnjaka koji se samo time bavi i ima iskustva i znanja da Vam jasno predstavi mogućnosti predložene terapije, ali i da učini da estetska nadoknada bude takođe i funkcionalna dugi niz godina.