Vizil proteza sa atečmenima

Vizil proteza sa atečmenima

Za razliku od klasičnih vizil proteza koje se za zube pridržavaju pomoću kukica, vizil proteza sa atečmenima je napravljena da bi se poboljšala estetika ali i funkcionalnost ovog tipa nadoknade. Osnovnu razliku između ova dva tipa vizil proteza čine atečmeni koji zamenjuju kukice i vezuju se za preostale zube tako da je ta veza nevidljiva. Istovremeno, jačina te veze je značajno veća u odnosu na kukice, što daje i veću sigurnost pacijentima pri jelu i govoru.

Šta su to atečmeni?

Prema definiciji, atečmeni su precizni vezni elementi koji povezuju fiksni i mobilni deo parcijalne skeletirane proteze u jedinstvenu celinu i imaju ulogu u retenciji, stabilizaciji i vođenju proteze u osnovni položaj.

Klizač u gornjoj vizil protezi

Klizač u gornjoj vizil protezi

Klizači u donjoj vizil protezi

Klizači u donjoj vizil protezi

Atečemeni su zapravo mehanički sklopovi iz dva dela, od kojih se jedan nalazi na protezi a drugi u specijalno izrađenim krunicama na preostalim zubima. Spajanjem ova dva dela u ustima, taj sklop postaje jedinstvena celina odgovorna za pridržavanje proteze, njenu stabilizaciju i naravno estetiku, jer su ti delovi potpuno skriveni u protezi. Takođe ono što je jako bitno, a što je definisano atečmenima, je da proteza ima samo jedan put unošenja i iznošenja iz usta, što čuva preostale zube od dodatnih naprezanja kojim su izloženi zubi kod proteza sa kukicama.

Kako atečmeni izgledaju?

Atečmene možete najlakše uporediti sa drikerima – upravo i jedan tip atečmena funkcioniše baš tako. Na metalokeramičkim krunicama koje su izrađene na preostalim zubima postavi se kuglica slična drikeru , a u protezu se postavi odgovarajuće kućište, i spajanjem ta dva dela proteza se prosto „ukopča“ za zube.
Drugi tip najčešće korišćenih atečmena su klizači, koji funkcionišu po istom principu.
Lepota i umetnost izrade vizil proteza sa atečmenima je u mnogobrojnim kombinacijama koje se mogu izvesti samo uz pomoć ova dva tipa atečmena. Klizači i kuglice se mogu koristiti na krunicama izrađenim na preostalim zubima, na korenovima preostalih zuba, na zubnim implantima, a mogu se i pojedini zubi povezati sa prečkama i na njima postaviti neki od ovih atečmena. To se posebno preporučuje kada je preostao mali broj zuba, a želi se postići maksimalan učinak proteze.

Vizil proteza sa atečmenima

Vizil proteza sa atečmenima

Preostali zubi su povezani prečkama a preko njih se spajaju proteze sa klizačima

Preostali zubi su povezani prečkama a preko njih se spajaju proteze sa klizačima

Koje su to prednosti atečmena u odnosu na kukice?

  • Nevidljivi su, estetski savršeno uklopljeni i sakriveni
  • Veća stabilnost i osećaj čvrstog ležanja proteze
  • Smanjeno vreme navikavanja na protezu
  • Kvalitet žvakanja značajno veći

Nedostaci atečmena?

  • Njihova upotreba zahteva izradu metalokeramičkih krunica na preostalim zubima
  • Finansijski zahtevniji
  • Pojedini delovi atečmena (oni koji se nalaze u protezi) se moraju periodično menjati, jer zbog trenja i zamora materijala vremenom popuste

Koja vizil proteza je najbolja?

Ne postoji tačan odgovor, i jedna i druga imaju svoje prednosti i mane, te se tek nakon pregleda i razgovora sa pacijentom može doći do najboljeg rešenja za svaki slučaj pojedinačno.

Cena vizil proteze sa atečmanima?

Zahtevniji vid planiranja i izrade ovog tipa proteze, kao i upotreba već gotovih atečmena,dovodi do veće cene u odnosu na klasičnu vizil protezu sa kukicama. Cena vizil proteze sa atečmenima tipa klizača iznosi 400 evra u dinarskoj protivrednosti ali ta cena može da bude i veća u zavisnosti od izbora samoga atečmena i rešenja koje bi bilo najbolje za dati slučaj.