Za razliku od klasičnih vizil proteza koje se za zube pridržavaju pomoću kukica, vizil proteza sa atečmenima je napravljena da bi se poboljšala estetika ali i funkcionalnost ovog tipa nadoknade.

Osnovnu razliku između ova dva tipa vizil proteza čine atečmeni koji zamenjuju kukice i vezuju se za preostale zube tako da je ta veza nevidljiva.

Istovremeno, jačina te veze je značajno veća u odnosu na kukice, što daje i veću sigurnost pacijentima pri jelu i govoru.

Ukoliko želite da ponovo govorite i žvaćete sa sigurnošću, pozovite nas i zakažite pregled.

Šta su to atečmeni?

Atečmeni su vezni elementi koji povezuju fiksni i mobilni deo parcijalne skeletirane proteze u jedinstvenu celinu i imaju ulogu u retenciji, stabilizaciji i vođenju proteze u osnovni položaj.

Klizač u gornjoj vizil protezi

Klizač u gornjoj vizil protezi

Klizači u donjoj vizil protezi

Klizači u donjoj vizil protezi

Atečemeni su zapravo mehanički sklopovi iz dva dela, od kojih se jedan nalazi na protezi a drugi u specijalno izrađenim krunicama na preostalim zubima.

Spajanjem ova dva dela u ustima, taj sklop postaje jedinstvena celina odgovorna za pridržavanje proteze, njenu stabilizaciju i naravno estetiku, jer su ti delovi potpuno skriveni u protezi.

Takođe ono što je jako bitno, a što je definisano atečmenima, je da proteza ima samo jedan put unošenja i iznošenja iz usta, što čuva preostale zube od dodatnih naprezanja kojim su izloženi zubi kod proteza sa kukicama.

Ukoliko želite da ponovo govorite i žvaćete sa sigurnošću, pozovite nas i zakažite pregled.

Kako atečmeni izgledaju?

Atečmene možete najlakše uporediti sa drikerima – upravo i jedan tip atečmena funkcioniše baš tako.

Na metalokeramičkim krunicama koje su izrađene na preostalim zubima postavi se kuglica slična drikeru, a u protezu se postavi odgovarajuće kućište, i spajanjem ta dva dela proteza se prosto „ukopča“ za zube.

Drugi tip najčešće korišćenih atečmena su klizači, koji funkcionišu po istom principu.

Lepota i umetnost izrade vizil proteza sa atečmenima je u mnogobrojnim kombinacijama koje se mogu izvesti samo uz pomoć ova dva tipa atečmena.

Klizači i kuglice se mogu koristiti na krunicama izrađenim na preostalim zubima, na korenovima preostalih zuba, na zubnim implantima, a mogu se i pojedini zubi povezati sa prečkama i na njima postaviti neki od ovih atečmena.

To se posebno preporučuje kada je preostao mali broj zuba, a želi se postići maksimalan učinak proteze.

Vizil proteza sa atečmenima

Vizil proteza sa atečmenima

Preostali zubi su povezani prečkama a preko njih se spajaju proteze sa klizačima

Preostali zubi su povezani prečkama a preko njih se spajaju proteze sa klizačima

 

 

 

 

 

 

Koje su to prednosti atečmena u odnosu na kukice?

  • Nevidljivi su, estetski savršeno uklopljeni i sakriveni
  • Veća stabilnost i osećaj čvrstog ležanja proteze
  • Smanjeno vreme navikavanja na protezu
  • Kvalitet žvakanja značajno veći

Ukoliko želite da ponovo govorite i žvaćete sa sigurnošću, pozovite nas i zakažite pregled.

Nedostaci atečmena?

  • Njihova upotreba zahteva izradu metalokeramičkih krunica na preostalim zubima
  • Finansijski zahtevniji
  • Pojedini delovi atečmena (oni koji se nalaze u protezi) se moraju periodično menjati, jer zbog trenja i zamora materijala vremenom popuste

Koja vizil proteza je najbolja?

Ne postoji tačan odgovor, i jedna i druga imaju svoje prednosti i mane, te se tek nakon pregleda i razgovora sa pacijentom može doći do najboljeg rešenja za svaki slučaj pojedinačno.

Cena vizil proteze sa atečmenima?

Zahtevniji vid planiranja i izrade ovog tipa proteze, kao i upotreba već gotovih atečmena,dovodi do veće cene u odnosu na klasičnu vizil protezu sa kukicama.

Cena vizil proteze sa atečmenima tipa klizača iznosi 400 evra u dinarskoj protivrednosti ali ta cena može da bude i veća u zavisnosti od izbora samoga atečmena i rešenja koje bi bilo najbolje za dati slučaj.

Ukoliko želite da ponovo govorite i žvaćete sa sigurnošću, pozovite nas i zakažite pregled.