Svaki početak je težak – a u ovom slučaju, početak je trajao 2 godine. Za potrebnu rekonstrukciju osmeha ali i funkcije, trebali smo da pripremimo preostale zube, da uradimo lečenja, vađenja zuba, ugradimo kompozitne kočiće i livene nadogradnje. Ali baš kada se zahuktamo sa radom, pacijent odustane od terapije i ne vidimo se sledećih nekoliko meseci. I tako 2 godine.

Preostali korenovi zuba, devitalizovani zubi, izvađeni zubi.

I kada sam pomislila da je poslednji put zauvek odustao i da su mu zubi osuđeni na propast, a on sa svojih 30 godina na neku od mobilnih proteza, pacijent se ponovo pojavljuje, motivisaniji nego ikada. Stanje teže nego ikada, neki od zuba koje smo lečili prethodni put smo morali da vadimo, a neke druge da devitalizujemo.

Zadovoljan osmeh nakon uspešnog završetka terapije.

U gornjoj vilici smo uspeli da iskoristimo sve preostale zube i da napravimo metalokeramički most. Nedostatak zuba u bočnoj regiji donje vilice smo nadoknadili izadom skeletirane (vizil) proteze sa atečmenima.