Za rešavanje bezubosti gornje vilice ugrađeno je 6 Straumann zubnih implantata.

Zadovoljan osmeh nakon izrade metalokeramičkog mosta na zubnim implantima, totalna proteza bačena kod nas u ordinaciji.