Preporodjeni osmeh i zadovoljna pacijentkinja.

Pacijentkinja jako zadovoljna rešenjem i raspoložena za dodatna slikanja.

Ugradjeni Straumann zubni implanti i na njima izradjen most. Preostali zubi takođe iskorišteni za izradu mosta.

Nedostatak većeg broja zuba, proteza koja žulja i spada, kao i nezadovoljavajući osmeh. Želja pacijentkinje da se ponovo smeje od uva do uva.