Pacijent M.B. ( Srbija) - Metalokeramički most i vizil proteza sa atečmenima

Home/Metalokeramika/Pacijent M.B. ( Srbija)

Project Description

Estetika i funkcija omogućene izradom kombinovano fiksno-mobilnog rada. Metalokeramički most u kombinaciji sa vizil protezom. Izvukli smo maksimum iz početne situacije i pacijentkinja je jako zadovoljna dobijenim rezultatom.

Parodontopatija na većini zuba gornje vilice. Zubi su usled toga izbačeni i međusobno razdvojeni. Nakon konzervativnog lečenja parodontopatije, izrađen je protetski rad.