Zubi u jednom danu ili „Teeth in a day“ je veoma privlačna ideja za pacijente, samim tim i za reklamiranje, a pojavila se u poslednjih nekoliko godina. Ukratko, to znači da se u jednom danu zubi izvade, ugrade se implanti i na njima se izrade krunice, mostovi ili proteza. Pacijent manje čeka do izrade gotove nadoknade, ima manje poseta stomatologu, a i lakši je postoperativni tok. Da bi se sve ovo izvelo, neophodna je analiza CT snimka i upotreba specijalnih računarskih softvera za analizu plana terapije na gipsanim modelima, uključujući planiranje idealnih pozicija za ugradnju implantata kao i planiranje dizajna buduće nadoknade. Nakon analize, „virtuelno“ se ugrađuju implanti na gipsane modele, pa se na njima izrađuje definitivna nadoknada za pacijenta. Nakon završetka izrade buduće nadoknade (proteze ili mosta), pristupa se radu sa pacijentom te vađenju zuba i ugradnji implantata po specijalnim softverski određenim pozicijama i na kraju se, već gotova nadoknada vezuje za tek ugrađene implante. Zvuči savršeno, ali šta je tu reklamni trik?

Kompjuterski program za analizu idealnih pozicija ugradnje implantata i izrade mosta na njima

Kompjuterski program za analizu idealnih pozicija ugradnje implantata i izrade mosta na njima

  1. Čitav proces ne može da se završi u jednom danu. Iako se čitav proces može završiti za relativno kratko vreme, sama tehnika izrade zahteva više od jednog dana za planiranje, izradu nadoknade i ugradnju implantata.
  2. Za pacijente koji su kvalifikovani za ovu proceduru, prednost je što se celi tretman može završiti relativno kratko, ALI jako malo pacijenta je kvalifikovano za ovaj način ugradnje implantata i izradu nadoknade. Naime, čitav koncept podrazumeva IDEALNE USLOVE, počevši od količine kosti, kvaliteta kosti, kao i da zubi koje je potrebno izvaditi nemaju infekcije. To je zaista, jako jako retko.
  3. Sam koncept je relativno nov i još uvek su podeljena mišljenja struke o njegovoj praktičnoj primeni, jer postoji još dosta neodogovorenih pitanja o prednosti ovog koncepta u odnosu na tradicionalni pristup, pogotovo što jos uvek nema dovoljno kliničkih studija koje bi potvrdile ili ne uspešnost koncepta na dugi niz godina. Iako se kod nekih pacijenta ovaj pristup pokazao kao jako uspešan, ako se primeni kod pacijenata koji nemaju baš idealne uslove u pogledu količine i kvaliteta kosti, može dovesti do komplikacija i gubitka implantata.

Kao što je pronalazak zubnih implantata promenio današnju stomatologiju, tako će i kompjuterski vođena ugradnja zubnih implantata i kompjuterski vođena izrada nadoknada biti ono čemu će se težiti u godinama koje slede. Ono o čemu treba voditi računa je izrazita selekcija pri izboru pacijenta za ovu proceduru.

Do tada, mi u ordinaciji dentalpetrović ćemo se pridržavati tradicionalnih ali i decenijski dokazanih načina planiranja i ugradnje zubnih implantata, za svakog pacijenta posebno i prilagođeno situaciji u kosti i oko preostalih zuba. Na kraju krajeva, ne žuri nam se baš toliko da sve završimo za „jedan“ dan.

Ukoliko imate dodatna pitanja ili želite da zakažete pregled sa maksilofacijalnim hirurgom i specijalistom stomatološke protetike, slobodno nas kontaktirajte na tel 011 2863 777 ili putem maila info@dentalpetrovic.com