Važno je pronaći dobrog stomatologa u koga imate potpuno poverenje. Ali jos je važnije pronaći dobrog stomatologa koji sarađuje samo sa dobrim zubnim tehničarima.

Zato smo mi pažljivo birali.

Naša filozofija se zasniva na tome da u što većoj meri ispunimo želje i očekivanja naših pacijenata. Pri tome se posebno oslanjamo na višegodišnje iskustvo, stručnost, saradnju sa vrhunskim zubotehničkim laboratorijima, napredne materijale sa kojima radimo te na trajnu edukaciju.

Kako bismo Vam pružili vrhunsku uslugu, sarađujemo sa specijalistima svih grana stomatologije koji dolaze u ordinaciju prema Vašim potrebama. Pobrinućemo se da kroz ceo proces stvaranja novog osmeha prođete sa neverovatnom lakoćom i lepotom ulaganja u sebe!

dr Lara Petrović, spec.stomatološke protetike.

  • Znanje i iskustvo sticala višegodišnjim radom u privatnoj praksi i usavršavanjima na kursevima i kongresima u zemlji i inostranstvu.
  • Autor i koautor više naučnih radova izlaganih na kongresima u Londonu, Istanbulu, Atini, Solunu, Barseloni, Beogradu.
  • Poseduje sertifikat za izradu nadoknada na implantatima vodeće firme za implantate u svetu NobelBiocare. Član evropskih udruženja EPA (Europan Prosthetic Association) i ESCD (Europan Society of Cosmetic Dentistry)

Naši saradnici u kreiranju lepih osmeha su:

  • Milan Ćalic, zubni tehničar – izrada svih vrsta fiksnih nadoknada i  skeletiranih parcijalnih proteza www.dentalcalic.com
  • Biljana Mijalica, zubni tehničar – izrada totalnih proteza i parcijalnih akrilatnih proteza.