1. Da li je proces ugradnje zubnih implantata bolan?

– Ne. Procedura se izvodi u lokalnoj anesteziji i apsolutno je bezbolna. Nakon operacije, prva 2-3h prisutan je blag bol koji prolazi upotrebom analgetika (najčešće je dovoljan samo jedan).

2. Hoće li moj organizam da odbaci implant?

– Ne. Ugradnja implantata se smatra jednom od najuspešnijuh procedura u stomatologiji. Uspešnost ugrađenih implantata je 98% u periodu od 40 godina koliko se implantati koriste u terapiji. U malom broju slučajeva može se desiti da implantati ne srastu s kosti i to , ako se i desi, biva u prvoj godini nakon ugradnje. Razlog za to je najčešće neodgovarajuća higijena od strane pacijenta. Ukoliko se desi, zamenićemo Vam implant sa novim, besplatno.

3. Da li je svakome moguće ugraditi implant?

– Ugradnja implantata nema veze sa starošću pacijenta. Jedino ograničenje je vezano za pacijente sa nezavršenim rastom vilice – ne ugrađuju se pre 18. godine.

4. Kolika je trajnost zubnih implantata?

– Po rezultatima najsavremenijih istraživanja 90-95% svih ugrađenih implantata u potpunosti funkcioniše nakon 10 godina, naravno uz preduslov da se pacijent pridržava saveta stomatologa, redovno održava oralnu higijenu, redovno dolazi na kontrolne preglede i profilaktičke tretmane.

5. Šta je, zapravo, implantat i zašto kažu da je najbolja zamena za izgubljen zub?

– Implantat je titanijumski šraf koji se ugrađuje u kost vilice i srasta sa njom, a služi kao zamena za koren izgubljenog ili nedostajućeg zuba. Zubni implanti su jači i trajniji od njihovih prethodnika (mostova i proteza). Implanti nude trajno rešenje za gubitak zuba jer su strukturno i funkcionalno povezani sa kosti.

6. Od čega zavisi uspešnost ugradnje implantata?

– Dugoročni uspeh terapije zubnim implantima zavisi od više faktora. Pre svega, od kvaliteta i količine kosti na mestu planiranom za ugradnju. Zatim tu je iskustvo i kvalitet stomatologa koji obavlja zahvat. I konačno, vrlo je važna kvaliteta korištenih materijala. U ordinaciji dentalpetrović implante ugrađuje maksilofacijelni hirurg sa višegodišnjim iskustvom, a nadoknade na implantima izrađuje dr Lara Petrović, specijalista stomatološke protetike. Koristimo samo najbolje svetske implante Straumann i NobelBiocare.

7. Kada se mogu vratiti na posao nakon ugradnje implantata?
-Na posao možete već sledećeg dana. 🙂