Svaki početak je težak – a u ovom slučaju, početak je trajao 2 godine. Za potrebnu rekonstrukciju osmeha ali i funkcije uz upotrebu metalokeramičke krunice i mostova, trebali smo da pripremimo preostale zube, da uradimo lečenja, vađenja zuba, ugradimo kompozitne kočiće i livene nadogradnje. Dug nas je put čekao do cilja i to je zahtevalo i znatnu upornost samoga pacijenta. Ali baš kada se zahuktamo sa radom, pacijent odustane od terapije i ne vidimo se sledećih nekoliko meseci. I tako terapija i priprema za izradu metalokeramičke krunice i mostova traje već 2 godine.

Nedostatak zuba, snižena visina zagrižaja

Nedostatak zuba, snižena visina zagrižaja

Preostali korenovi zuba, devitalizovani zubi, izvađeni zubi

Preostali korenovi zuba, devitalizovani zubi, izvađeni zubi

Devitalizovani zubi, nedostatak zuba

Devitalizovani zubi, nedostatak zuba

 

 

 

 

 

 

 

 

I kada sam pomislila da je poslednji put zauvek odustao i da su mu zubi osuđeni na propast, a on sa svojih 30 godina na neku od mobilnih proteza, pacijent se ponovo pojavljuje, motivisaniji nego ikada. Stanje teže nego ikada, neki od zuba koje smo lečili prethodni put smo morali da vadimo, a neke druge da devitalizujemo. U bočnoj regiji donje vilice nismo uspeli da sačuvamo ni jedan zub, pacijent nije imao novaca za ugradnju zubnih implantata tako da je  jedini preostao izbor bila skeletirana vizil proteza sa atečmenima.U gornjoj vilici smo uspeli da sačuvamo dovoljno zuba za izradu metalokeramičkih krunica i 2 metalokeramička mosta.

Konačni rezultat je bio fantastičan,  a zadovoljon osmeh pacijenta satisfakcija celom timu za dugotrajan rad.

 

Metalokeramičke krunice i skeletirana vizil proteza sa atečmenima

Metalokeramičke krunice i skeletirana vizil proteza sa atečmenima

Metalokeramičke krunice

Metalokeramičke krunice