Šta je to suprastruktura (abutment)?

Zubni implantat, suprastruktura i krunica

Zubni implantat, suprastruktura i krunica

Osnovna uloga zubnog implantata je da nadoknadi nedostajući zub. Suprastruktura je veza između implantata i krunice. Izrađuje se od titanijuma ili cirkonijum keramike. Suprastruktura se ušrafljuje u implantat, a na deo koji ostaje iznad implantata izrađuje se krunica. Suprastrukture se stavljaju u implantat nakon što je implantat srastao s kosti, kada pacijent dođe zbog protetskog dela izrade nadoknade.

Cirkonijum suprastruktura

Cirkonijum suprastruktura

Suprastrukture izrađene od cirkonijum keramike se često ugrađuju u implantate u prednjem delu vilice, jer daju prirodniji izgled novim krunicama. Svetlost prirodnije i lepše prosijava kroz krunicu na cirkonskoj suprastrukturi nego na titanijum suprastrukturi. Najčešće se koriste samo u prednjem delu vilice jer su zbog materijala i obrade i do dva puta skuplje od titanijumskih.

Koje se nadoknade mogu izraditi na zubnim implantima?

Ukoliko nedostaje jedan zub, ugradnjom implantata se zub nadoknađuje a na njemu je moguće izraditi bezmetalnu (keramičku) krunicu, ukoliko nedostaje neki od prednjih zuba ili metalokeramičku krunicu, za nadoknadu bilo kog zuba u vilici.

Indikacije za ugradnju implantata

Indikacije za ugradnju implantata

Ukoliko nedostaje više zuba, na ugrađenim implantima se izrađuje metalokeramički ili bezmetalni (keramički) most.

Ukoliko nedostaju svi zubi, ugradnjom 6-8 zubnih implantata na njima se može izraditi metalokeramički most od 12-14 krunica. Ukoliko nema dovoljno kosti za ugradnju potrebnog broja implantata za izradu fiksnog mosta, onda se može ugraditi 2-4 implantata i njima izraditi redukovana proteza.

Kada se, nakon ugradnje implantata, može početi sa izradom protetske nadoknade?

Nakon ugradnje implantata potrebno je vreme da se implantat veže za kost (oseointegriše). U proseku je za to potrebno 2-3 meseca, ali noviji implantni sistemi omogućavaju da se nadoknada izradi i nakon 6 nedelja od ugradnje. Postoji implantati na kojima se definitivna nadoknada može izraditi odmah po ugradnji, ali se taj protokol retko primenjuje, jer je potrebno vreme i da desni oko implantata i definitivne krunice zarastu i da se lepo oblikuju oko veštačke krunice. Na ugrađeni implant se može odmah postaviti privremena krunica, ukoliko nedostaje neki od prednjih zuba. Nakon 2-3 meseca se izrađuje definitivna krunica.

Ukoliko je prilikom ugradnje implantata bilo neophodno dodavati veštačku kost ili podizati pod sinusa (sinus lift), izrada protetske nadoknade je moguća tek nakon 6 meseci.