Naši pacijenti nas često pitaju o štetnosti amalgamskih plombi zbog žive koja se u njima nalazi. Ono čega se najviše plaše je mogućnost da se živa iz amalgamskih plombi otpušta u usta i organizam i da deluje toksično.

Činjenice o živi
Živa je izuzetno toksičan metal i izlaganje ovom metalu bi trebalo izbegavati koliko god je moguće. Amalgami (sive plombe) su izrađeni od kombinacije metala (živa, srebro, bakar,kalaj). Naš organizam nema potrebu za živom ni u najmanjim koncentracijama.

Da li živa može da se otpušta iz amalgamskih plombi?
Da! Istina je da se pare žive otpuštaju iz amalgamskih plombi i naučnici se slažu da absorbcija žive u većim količinama može da izazove zdravstvene probleme. ALI iako to sve znamo, ono što je bitno naglasiti je da KOLIČINA žive koja se ispušta iz amalgama je znatno manja od količina žive koja će izazvati zdravstvene probleme. Čak je i Svetska zdravstvena Organizacija (WHO) izdala saopštenje da do sada ne postoji kontrolisana studija koja bi potvrdila sistemske efekte žive iz amalgamskih plombi.

Da li je potrebno menjati amalgamske plombe?
Zbog prisustva metala amalgamski ispuni su jaki, izdržljivi i koriste se na bočnim zubima jer mogu izdržati veći pritisak. Njihova prednost je i što su relativno jeftini. Međutim, amalgami se vezuju za tvrda zubna tkiva makromehaničkom vezom a ne hemijskom kao kompoziti. To znači da se zub mora posebno pripremiti kako bi amalgamska plomba čvrsto stajala. To podrazumeva, pored uklanjanja karijesa, i uklanjanje veće količine zdrave zubne supstance, da bi se obezbedila retencija plombe za zub. Metalna boja koja s vremenom oksidira menja njegov površinski izgled, i ima nezadovoljavajuću estetiku.
Bez obzira što je danas u nekim stručnim krugovima velika povika na amalgamske plombe, te se teži njihovom potpunom izbacivanju iz prakse i menjanja po svaku cenu, stav naše ordinacije je da se stare amalgamske plombe menjenjaju samo onda kada je to neophodno.

Amalgamska plomba koju treba zameniti

Amalgam koji treba zameniti

Razlozi za promenu amalgamske plombe su:
• ako je plomba loša,
• ako je hrapava i neispolirana ili napukla,
• ako se vide pukotine oko plombe,
• ako je veza sa zubom oslabila,
• ako se pojavio karijes pored plombe.

Ako je amalgamska plomba dobra, iako stoji dug niz godina, ne treba je menjati.

Amalgamska plomba

Amalgamska (siva) plomba koju NE TREBA zameniti

Amalgamska plomba koju NE TREBA zameniti

U ordinaciji ne postavljamo amalgamske plombe. Smatramo da današnji materijali (kompoziti i glas jonomeri) zadovoljavaju i funkcionalno i estetski, te nam amalgamske plombe nisu izbor. Takođe, svakom pacijentu prilikom pregleda preporučujemo da zameni samo one amalgamske plombe koje jesu za zamenu, a ne preporučujemu zamenu tih plombi po svaku cenu.