Izazov ovog slučaja je bio što bolje uklopiti veštačke metalokeramičke krunice sa preostalim prirodnim zubima (svi gornji sekutići). Posebna tekstura zuba, prelivi žutih nijansi i beličastih linija kao i napuknuća gleđi su činile ove zube izrazito karakterističnim i lepim, što je bio poseban izazov za tehničara. Metalokeramičke krunice su savršeno uklopljene u preostale prirodne zube i čitav rad je izuzetno estetski vredan.

Dodavanjem efekata i različitih boja, postiže se maksimalna prirodnost veštačke krunice.

Osmeh pacijentkinje na kraju napornog rada je nagrada za sve nas.

Dinamična kompozicija zuba doprinosi mladalačkom, ženstvenom osmehu

Bočni metalokeramički mostovi-obostrano od očnjaka do molara.

Pacijentkinja nam se obratila nakon što je dobila savet od svog stomatologa da izvadi sve bočne zube koje je zahvatila parodontopatija i da krene sa izradom proteza.Nakon kliničkog pregleda i analize ortopan snimka apsolutno se nismo složili sa prethodnim kolegom. Odlučili smo da izvadimo samo dva zuba koja su bila beznadežna (oba premolara sa leve strane), sproveli smo hirurško lečenje parodontopatije (režanj operacija) i nakon 3 meseca smo sve bočne zube povezali sa dva metalokeramička mosta.

Parodontopatija gornjih bočnih zuba, oba premolara izvađena.