Metalokeramički most na donjim zubima,nakon parodontalne terapije, zubi su sa mostom splintirani i uz dobru higijenu pacijenta, služiće mu dugi niz godina.

Izražena parodontopatija na preostalim donjim zubima,nakon parodontološke terapije (režanj operacija) zubi su funkcijski spremni za izradu nadoknade.

 

Izgled metalokeramičkog mosta na gipsanom modelu, zahvaljući umeću tehničara sa kojim sarađujemo, izimitirani su ogoljeni vratovi zuba koji se javljaju i na prirodnim zubima

 

Obratite pažnju i na morfologiju zuba sa unutrašnje strane zuba.