Zadovoljan i podmlađeni pacijent.

 

Mostovi su izrađeni od PEEK materijala, BioHpp krunice. Zbog velike resorpcije kosti, mostovi imaju i dosta roze gingive. Ovi mostovi su jako lagani, celokupna težina jednog mosta je ispod 10 grama, što je neuporedivo manje u odnosu na metal keramiku. Osim toga, materaijal je i elastičan te deluje kao stress braker i čuva implante.

 

Ugrađeno je po 6 Alpha Bio implantata i na njima postavljeni screw reatin abatmenti za izradu fiksnih mostova na ušrafljivanje (screw retain bridges). Ovi  mostovi imaju više prednosti u odnosu na mostove na cementiranje, pogotovo kod bezubih pacijenata. Mogu da se skinu bez uništavanja celog rada (u slučaju loma neke od krunica tokom vremena), nema cementa te je smanjena mogućnost nastataka periimplantita).

Pacijent je bez ijednog zuba u obe vilice. Želi fiksno rešenje, mostove, jer ne može da podnese proteze.