Estetika i funkcija omogućene izradom kombinovano fiksno-mobilnog rada. Metalokeramički most u kombinaciji sa vizil protezom. Izvukli smo maksimum iz početne situacije i pacijentkinja je jako zadovoljna dobijenim rezultatom.

Parodontopatija na većini zuba gornje vilice. Zubi su usled toga izbačeni i međusobno razdvojeni. Nakon konzervativnog lečenja parodontopatije, izrađen je protetski rad.