Izvukli smo maksimum iz početne situacije i pacijent je jako zadovoljan dobijenim rezultatom.

Estetika i funkcija omogućene izradom kombinovano fiksno-mobilnog rada. Metalokeramički most u kombinaciji sa vizil protezom.

 

Nedostatak većeg broja zuba. Nemogućnost ugradnje implantata i izrada fiksnog protetskog rada.