Ukupna terapija je trajala oko 18 meseci, jer smo imali dodatnu komplikaciju – desni zubni implantat je ispao zbog infekcije usled zanemarene higijene od strane pacijenta.

Zamenili smo ga sa novim, pacijent je naučio kako da održava higijenu oko implantata i rezultat je zdravo tkivo, spremno za izradu definitivne nadoknade.

Zadovoljan osmeh, što zbog konačnog kraja terapije ali i zbog izuzetnog rezultata.

Pacijent je redovan na kontrolnim pregledima, sve funkcioniše u najboljem redu.

 

Pacijentu je ugrađeno ukupno 5 implantata, ovo je prikaz samo 2 NobelReplace zubna implantata koja su ugrađena u frontalnoj regiji.