Bezmetalne E-max press krunice izradjene i potpuno uklopljene u prirodni zubni niz, Ne uočava se razlika između veštačkih krunica i prirodnih zuba. Pacijent prezadovoljan postignutim.

 

Nakon skidanja kompozitne fasete sa dene jedinice, vidi se preostali deo lečenog zuba koji je prebojen u crno. Izradjen FRC kočić sa bleach nadogradnjom kako bi što više maskirali crnilo podloge. Desna dvojka zbrušena.

 

Pacijent se javlja zbog prebojene i duže desne jedinice. Želi da izgleda što sličnije levoj jedinici. Desna dvojka je uvučena i želi da bude izbačena kao što je i leva.