Izradom metalokeramičkog mosta, potrudili smo se da iskopiramo izgled prirodnih zuba, kao i njihov raspored i položaj. Pacijent je bio prezadovoljan dobijenim izgledom, dr Petrović manje jer zubi nisu bili “kao pod konac”. Ali, na kraju, jedino nam je bitno da pacijent dobije šta želi

Izradom metalokeramičkog mosta, potrudili smo se da iskopiramo izgled prirodnih zuba

 

Izražena parodontopatija na zubima gornje vilice i stara skeletirana vizil proteza, nedostatak većine zuba.

Izražena parodontopatija na zubima gornje vilice i stara skeletirana vizil proteza, nedostatak većine zuba.