Nismo uspeli da sačuvamo ni jedan zub u gornjoj vilici, tako da smo izradili gornju totalnu protezu.

U donjoj vilici sačuvali smo četiri zuba, ali zbog njihovog dobrog položaja i paradotološkog statusa, uspeli smo da izradimo tzv.kombinovani rad, metalokeramički most sa skeletiranom (vizil) protezom, retiniranom sa atečmenima.

Izabrana boja zuba je druga najbelja po standardnom ključu boja (A1) jer se pacijent ne može odreći navike pušenja, a usled toga može doći do prebojenosti totalne proteze

Završni stadijum parodontopatije, higijena na jako lošem nivou, izraziti pušač.

Zubni implanti, krunice i mostovi na implantima