Nakon uklanjanja cirkularnog mosta u gornjoj vilici, jako malo iskoristivih zuba je preostalo. Svega 4 u gornjoj vilici i 2 u donjoj vilici. Iz date situacije smo želeli izvući maksimum i omogućiti pacijentkinji kvalitetnu nadoknadu i sa tako malo preostalih zuba. Između zuba smo ugradili prečke i na njima, preko atečmena tipa klizača, povezali gornju i donju vizil protezu. Funkcionalno smo dobili izvanrednu nadoknadu a estetski čak i bolje od prethodnog mosta kojeg je imala. Zadovoljan osmeh pacijentkinje na kraju terapije govori više od reči.

Preostali zubi su povezani prečkama a preko njih se spajaju proteze sa klizačima.

Vizil proteza sa atečmenima.

Vizil proteza sa atečmenima.