vizil proteza sa atečmenima

Home/Tag: vizil proteza sa atečmenima
9:19 am мај 30, 2013

Metalokeramičke krunice – potpuni preobražaj osmeha

By |9:19 am|Categories: Protetika|Tags: , , , , , , , |

Svaki početak je težak - a u ovom slučaju, početak je trajao 2 godine. Za potrebnu rekonstrukciju osmeha ali i funkcije uz upotrebu metalokeramičke krunice i mostova, trebali smo da [...]